Praktiska råd

Ni måste ha tillstånd att hyra ut din lägenhet. Har ni en hyresrätt behöver du tillstånd från fastighetsägaren. Vill ni hyra ut en bostadsrätt måste ni ha tillåtelse från er förening. Tillståndet måste vara klart innan hyresförhållandet ingås. Tillståndet bör vara skriftligt

Hyrestiden gäller för obestämd tid, om inte annat avtalats mellan parterna. Ett tidsbegränsat avtal som gäller längre än 9 månader skall alltid sägas upp för att upphöra att gälla.
För hyresrätter gäller att hyresgästen alltid kan säga upp ett hyresavtal till månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. För er som hyresvärd gäller den avtalade hyrestiden.
För bostadsrätter och villor gäller Lag om uthyrning av egen bostad. Då får hyresgästen säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.
Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Ni skall hålla lägenheten försäkrad under hela hyrestiden.

Lägenheten skall vara flyttstädad vid överlämning. Detta gäller både från er sida när hyresförhållandet inleds, och från hyresgästens sida när lägenheten återlämnas.

Vid villauthyrningar, där man har stora trädgårdar som skall skötas om, bör man räkna med att som hyresvärd göra arrangemang för att hålla trädgården i ordning. Normalt tar hyresgästen hand om gräsklippning, rensa rabatter och gångar, hålla rent snickerier (altan) samt skotta snö. Beskära fruktträd, häckar etc och större trädgårdsskötsel bör överlämnas till trädgårdsmästare alternativt att man kan sköta det själv.

 

 

För ytterligare råd se Hyresnämnden

 

We are using cookies and analysis with tracking to ensure that we give you the best experience on our website. By using this site you are agreeing to the use of cookies.  Close