Frukostseminarium med BBI Communication

2 januari, 2017

 

Hur berikas svensk affärskultur av andra kulturer?

Tack vare kulturella skillnader får vi mångfald. Men för att dra nytta av mångfalden behöver vi interkulturell kompetens. Svensk affärskultur kan på flera sätt berikas av internationell kultur. Kanske kan t ex vår konsensus-kultur främjas av tysk tydlighet? Kanske kan vår konflikträdsla berikas av dansk direkt kommunikation? Kan vi få ett mer relationsbaserat ledarskap tack vare mer kommunikativa kulturer? Inclusive Talent Management visar hur företag vinner på att anställa utländska medarbetare.

När – 2 februari kl 09.00-10.00

Var – Ekocentrum, Aschebergsgatan 24 i Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan senast 25 januari. Deltagarantalet är begränsat.

Anmälan till epost info@bbi.se

We are using cookies and analysis with tracking to ensure that we give you the best experience on our website. By using this site you are agreeing to the use of cookies.  Close